wrench_64px

Професионален монтаж

МЕБЕЛ МАРКЕТ разполага с екипи от професионалисти, които са на Ваше разположение за извършването на монтаж на закупени продукти от производствените ни бази и магазини.

 

 

УСЛОВИЯ И ВАЖНИ СЪВЕТИ за безпроблемно извършване на монтажните услуги:

  1. Осигурен достъп до обекта в предварително уговореното време и наличие на електро захранване;
  2. Помещението, в което ще се извършва монтажа, трябва да бъде почистено, с приключили строително монтажни работи;
  3. Наличие на монтирани спирателни кранове на водопроводните изводи;
  4. Трябва да е изграден отвор в комина, или вентилацията за включване на въздуховода на аспиратора;
  5. Подсигурен въздуховод и преходници, според отворите на комина и аспиратора от страна на клиента, с изключение на случаите, в които изброените консумативи са поръчани към настоящия Договор;
  6. Без предварително предоставена схема за ВиК, електро и газ инсталациите, монтажникът и проектантът, НЕ носят отговорност за нанесени повреди на същите при монтажа на кухнята;
  7. Монтажникът е снабден с консумативи, касаещи монтажа на модулите;
  8. Строително – ремонтните дейности, по подготовката на стените и инсталациите, за свързване на съответните уреди, НЕ са предмет на този монтаж. Подготовката на помещението е предшестваща дейност, и е за сметка на клиента, по схема, приложена към Одобрения проект по настоящия Договор;
  9. При констатация, в деня на монтажа, за неизпълнени предписания по ВиК и ЕЛ инсталациите, от страна на клиента, МЕБЕЛ МАРКЕТ си запазва правото да отложи изцяло монтажа на кухнята или чрез вписване в Протокола за монтаж, да се опише изрично кои услуги не са извършени;
  10. В случай, че свързването на мивката и уредите към ВиК инсталацията, не е извършено от специалисти на МЕБЕЛ МАРКЕТ, фирмата не носи отговорност за дефекти (раздути шкафове) възникнали вследствие на неправилен монтаж от трети лица.